Tất cả sản phẩm

-24%
 Máy lọc nước RO KAROFI OPTIMUS PLUS O-P1310  Máy lọc nước RO KAROFI OPTIMUS PLUS O-P1310
6,499,000₫ 8,550,000₫
-29%
 Máy lọc nước RO KAROFI OPTIMUS i2 O-i229/A O-i229/U  Máy lọc nước RO KAROFI OPTIMUS i2 O-i229/A O-i229/U
6,899,000₫ 9,700,000₫
-31%
 Máy lọc nước RO KAROFI OPTIMUS i1 O-i128 O-i129/U  Máy lọc nước RO KAROFI OPTIMUS i1 O-i128 O-i129/U
5,799,000₫ 8,390,000₫
-30%
 Máy lọc nước RO KAROFI OPTIMUS S1 O-s128 O-s129/A  Máy lọc nước RO KAROFI OPTIMUS S1 O-s128 O-s129/A
5,599,000₫ 8,010,000₫
-20%
 Cây nước nóng lạnh úp bình - hút bình KAROFI HC15/HC16/HC18/HC19  Cây nước nóng lạnh úp bình - hút bình KAROFI HC15/HC16/HC18/HC19
2,799,000₫ 3,520,000₫
-27%
 Máy lọc nước nóng lạnh RO KAROFI HC18RO/HCV351-WH/HCV362  Máy lọc nước nóng lạnh RO KAROFI HC18RO/HCV351-WH/HCV362
7,399,000₫ 10,160,000₫
-35%
 Máy lọc nước RO KAROFI 9 cấp E9RO/KT-E9RO  Máy lọc nước RO KAROFI 9 cấp E9RO/KT-E9RO
4,265,000₫ 6,520,000₫
-32%
 Máy lọc nước RO KAROFI SRO GT-KSI80  Máy lọc nước RO KAROFI SRO GT-KSI80
4,599,000₫ 6,750,000₫
-38%
 Máy lọc nước RO KAROFI ERO80/KT-ER080  Máy lọc nước RO KAROFI ERO80/KT-ER080
3,199,000₫ 5,180,000₫
 Bộ vòi xịt toilet BACO bạc 1.2 m  Bộ vòi xịt toilet BACO bạc 1.2 m
1,499,000₫