Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN RXQ34AMYM/RXQ36AMYM/RXQ38AMYM/RXQ40AMYM/RXQ42AMYM/RXQ44AMYM/RXQ46AMYM/RXQ48AMYM VRV A - INVERTER 1 CHIỀU GAS R410A

SKU:RXQ34AMYM
263,220,000₫
Model:

Mô tả

RXQ34AMYM = RXQ16AYM + RXQ18AYM

RXQ36AMYM = RXQ18AYM + RXQ18AYM

RXQ38AMYM = RXQ18AYM + RXQ20AYM

RXQ40AMYM = RXQ20AYM + RXQ20AYM

RXQ42AMYM = RXQ12AYM + RXQ12AYM + RXQ18AYM

RXQ44AMYM = RXQ12AYM + RXQ12AYM + RXQ20AYM

RXQ46AMYM = RXQ14AYM + RXQ14AYM + RXQ18AYM

RXQ48AMYM = RXQ14AYM + RXQ16AYM + RXQ18AYM

 DAIKIN RXQ34AMYM/RXQ36AMYM/RXQ38AMYM/RXQ40AMYM/RXQ42AMYM/RXQ44AMYM/RXQ46AMYM/RXQ48AMYM VRV A - INVERTER  1 CHIỀU GAS R410A