Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN RXQ50AMYM/RXQ52AMYM/RXQ54AMYM/RXQ56AMYM/RXQ58AMYM/RXQ60AMYM VRV A - INVERTER 1 CHIỀU GAS R410A

SKU:RXQ50AMYM
384,375,000₫
Model:

Mô tả

RXQ50AMYM = RXQ14AYM + RXQ18AYM + RXQ18AYM

RXQ52AMYM = RXQ16AYM + RXQ18AYM + RXQ18AYM

RXQ54AMYM = RXQ18AYM + RXQ18AYM + RXQ18AYM

RXQ56AMYM = RXQ18AYM + RXQ18AYM + RXQ20AYM

RXQ58AMYM = RXQ18AYM + RXQ20AYM + RXQ20AYM

RXQ60AMYM = RXQ20AYM + RXQ20AYM + RXQ20AYM

 DAIKIN RXQ50AMYM/RXQ52AMYM/RXQ54AMYM/RXQ56AMYM/RXQ58AMYM/RXQ60AMYM VRV A - INVERTER  1 CHIỀU GAS R410A