Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN RXYQ12AHYMV/RXYQ14AHYMV/RXYQ16AHYMV/RXYQ18AHYMV/RXYQ20AHYMV VRV H LOẠI HIỆU SUẤT CAO - INVERTER 2 CHIỀU GAS R410A

SKU:RXYQ12AHYM
125,829,000₫
Model:

Mô tả

RXYQ12AHYMV = RXYQ6AYM + RXYQ6AYM

RXYQ14AHYMV = RXYQ6AYM + RXYQ8AYM

RXYQ16AHYMV = RXYQ8AYM + RXYQ8AYM

RXYQ18AHYMV = RXYQ6AYM + RXYQ6AYM + RXYQ6AYM

RXYQ20AHYMV = RXYQ6AYM + RXYQ6AYM + RXYQ8AYM

 DAIKIN RXYQ12AHYMV/RXYQ14AHYMV/RXYQ16AHYMV/RXYQ18AHYMV/RXYQ20AHYMV VRV H LOẠI HIỆU SUẤT CAO -  INVERTER  2 CHIỀU GAS R410A