Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN RXYQ22AYMV/RXYQ24AYMV/RXYQ26AYMV/RXYQ28AYMV/RXYQ30AYMV/RXYQ32AYMV/RXYQ34AYMV/RXYQ36AYMV VRV H LOẠI TIÊU CHUẨN - INVERTER 2 CHIỀU GAS R410A

SKU:RXYQ22AYM
194,155,000₫
Model:

Mô tả

RXYQ22AYMV = RXYQ10AYM + RXYQ12AYM

RXYQ24AYMV = RXYQ12AYM + RXYQ12AYM

RXYQ26AYMV = RXYQ12AYM + RXYQ14AYM

RXYQ28AYMV = RXYQ12AYM + RXYQ16AYM

RXYQ30AYMV = RXYQ12AYM + RXYQ18AYM

RXYQ32AYMV = RXYQ16AYM + RXYQ16AYM

RXYQ34AYMV = RXYQ16AYM + RXYQ18AYM

RXYQ36AYMV = RXYQ16AYM + RXYQ20AYM

 DAIKIN RXYQ22AYMV/RXYQ24AYMV/RXYQ26AYMV/RXYQ28AYMV/RXYQ30AYMV/RXYQ32AYMV/RXYQ34AYMV/RXYQ36AYMV VRV H LOẠI TIÊU CHUẨN -  INVERTER  2 CHIỀU GAS R410A