Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN RXYQ38AHYMV/RXYQ40AHYMV/RXYQ42AHYMV/RXYQ44AHYMV VRV H LOẠI HIỆU SUẤT CAO - INVERTER 2 CHIỀU GAS R410A

SKU:RXYQ38AHYM
333,514,000₫
Model:

Mô tả

RXYQ38AHYMV = RXYQ12AYM + RXYQ12AYM + RXYQ14AYM

RXYQ40AHYMV = RXYQ12AYM + RXYQ12AYM + RXYQ16AYM

RXYQ42AHYMV = RXYQ10AYM + RXYQ16AYM + RXYQ16AYM

RXYQ44AHYMV = RXYQ12AYM + RXYQ16AYM + RXYQ16AYM

 DAIKIN RXYQ38AHYMV/RXYQ40AHYMV/RXYQ42AHYMV/RXYQ44AHYMV VRV H LOẠI HIỆU SUẤT CAO -  INVERTER  2 CHIỀU GAS R410A