Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN RXYQ38AYMV/RXYQ40AYMV/RXYQ42AYMV/RXYQ44AYMV/RXYQ46AYMV/RXYQ48AYMV/RXYQ50AYMV VRV H LOẠI TIÊU CHUẨN - INVERTER 2 CHIỀU GAS R410A

SKU:RXYQ38AYM
316,602,000₫
Model:

Mô tả

RXYQ38AYMV = RXYQ18AYM + RXYQ20AYM

RXYQ40AYMV = RXYQ20AYM + RXYQ20AYM

RXYQ42AYMV = RXYQ12AYM + RXYQ12AYM + RXYQ18AYM

RXYQ44AYMV = RXYQ12AYM + RXYQ12AYM + RXYQ20AYM

RXYQ46AYMV = RXYQ14AYM + RXYQ16AYM + RXYQ16AYM

RXYQ48AYMV = RXYQ16AYM + RXYQ16AYM + RXYQ16AYM

RXYQ50AYMV = RXYQ16AYM + RXYQ16AYM + RXYQ18AYM

 DAIKIN RXYQ38AYMV/RXYQ40AYMV/RXYQ42AYMV/RXYQ44AYMV/RXYQ46AYMV/RXYQ48AYMV/RXYQ50AYMV VRV H LOẠI TIÊU CHUẨN -  INVERTER  2 CHIỀU GAS R410A