Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN RXYQ52AYMV/RXYQ54AYMV/RXYQ56AYMV/RXYQ58AYMV/RXYQ60AYMV VRV H LOẠI TIÊU CHUẨN - INVERTER 2 CHIỀU GAS R410A

SKU:RXYQ52AYM
439,725,000₫
Model:

Mô tả

RXYQ52AYMV = RXYQ16AYM + RXYQ18AYM + RXYQ18AYM

RXYQ54AYMV = RXYQ18AYM + RXYQ18AYM + RXYQ18AYM

RXYQ56AYMV = RXYQ18AYM + RXYQ18AYM + RXYQ20AYM

RXYQ58AYMV = RXYQ18AYM + RXYQ20AYM + RXYQ20AYM

RXYQ60AYMV = RXYQ20AYM + RXYQ20AYM + RXYQ20AYM

 DAIKIN RXYQ52AYMV/RXYQ54AYMV/RXYQ56AYMV/RXYQ58AYMV/RXYQ60AYMV VRV H LOẠI TIÊU CHUẨN -  INVERTER  2 CHIỀU GAS R410A