Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

ELECTROLUX EWF1141SESA GIẶT 11KG

22,999,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sản phẩm liên quan

 ELECTROLUX EDC704CEWA/EDC804CEWA SẤY NGƯNG TỤ  ELECTROLUX EDC704CEWA/EDC804CEWA SẤY NGƯNG TỤ
10,549,000₫
 ELECTROLUX EDS805KQSA SẤY 8 KG  ELECTROLUX EDS805KQSA SẤY 8 KG
9,799,000₫
 ELECTROLUX EDS805KQWA SẤY 8 KG  ELECTROLUX EDS805KQWA SẤY 8 KG
9,299,000₫
 ELECTROLUX EDV705HQWA SẤY 7.5 KG  ELECTROLUX EDV705HQWA SẤY 7.5 KG
7,099,000₫
 ELECTROLUX EDV805JQSA SẤY 8 KG  ELECTROLUX EDV805JQSA SẤY 8 KG
8,499,000₫
 ELECTROLUX EWF1141SESA GIẶT 11KG