Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

 FUJIAIRE FW15C9L-2A1N/FW15C9L-2A1B 12000BTU 1 CHIỀU THƯỜNG GAS R410A