Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

MITSUBISHI HEAVY FDC1200KXZE1/FDC1250KXZE1/FDC1300KXZE1/FDC1350KXZE1/FDC1425KXZE1/FDC1450KXZE1/FDC1500KXZE1/FDC1560KXZE1/FDC1620KXZE1/FDC1680KXZE1 VRF INVERTER 2 CHIỀU GAS R410A

SKU:FDC1200KXZE1
402,137,000₫
Model:

Mô tả

FDC1200KXZE1 (FDC400KXZE1 + FDC400KXZE1 + FDC400KXZE1)
FDC1250KXZE1 (FDC400KXZE1 + FDC400KXZE1 + FDC450KXZE1)
FDC1300KXZE1 (FDC400KXZE1 + FDC450KXZE1 + FDC450KXZE1)
FDC1350KXZE1 (FDC450KXZE1 + FDC450KXZE1 + FDC450KXZE1)
FDC1425KXZE1 (FDC475KXZE1 + FDC475KXZE1 + FDC475KXZE1)
FDC1450KXZE1 (FDC475KXZE1 + FDC475KXZE1 + FDC500KXZE1)
FDC1500KXZE1 (FDC500KXZE1 + FDC500KXZE1 + FDC500KXZE1)
FDC1560KXZE1 (FDC500KXZE1 + FDC500KXZE1 + FDC560KXZE1)
FDC1620KXZE1 (FDC500KXZE1 + FDC560KXZE1 + FDC560KXZE1)
FDC1680KXZE1 (FDC560KXZE1 + FDC560KXZE1 + FDC560KXZE1)

 MITSUBISHI HEAVY  FDC1200KXZE1/FDC1250KXZE1/FDC1300KXZE1/FDC1350KXZE1/FDC1425KXZE1/FDC1450KXZE1/FDC1500KXZE1/FDC1560KXZE1/FDC1620KXZE1/FDC1680KXZE1 VRF INVERTER  2 CHIỀU GAS R410A