Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

 MITSUBISHI HEAVY FDC140VSA 48000BTU MULTI INVERTER 2 CHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI GAS R410A