Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

 MITSUBISHI HEAVY FDC90VNP 24000BTU MULTI INVERTER 2 CHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI GAS R410A