Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

MITSUBISHI HEAVY FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5/FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5/FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5/FDT125CR-S5/FDC125CR-S5/FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5 CASSETTE 1 CHIỀU GAS R410A

SKU:FDT50
20,599,000₫
Công suất:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 MITSUBISHI HEAVY FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5/FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5/FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5/FDT125CR-S5/FDC125CR-S5/FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5 CASSETTE 1 CHIỀU GAS R410A