Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

MITSUBISHI HEAVY FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5/FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5/FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5/FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5/FDUM140CSV-S5/FDC140CSV-S5 + ĐK DÂY RC-E5 GIẤU TRẦN ỐNG GIÓ 1 CHIỀU GAS R410A

SKU:FDUM50
18,999,000₫
Công suất:

Mô tả

 MITSUBISHI HEAVY FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5/FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5/FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5/FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5/FDUM140CSV-S5/FDC140CSV-S5 + ĐK DÂY RC-E5 GIẤU TRẦN ỐNG GIÓ 1 CHIỀU GAS R410A