Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

PANASONIC CU-2S18SKH/CU-3S27SBH/CU-3S28SBH/CU-4S27SBH/CU-4S34SBH DÀN NÓNG MULTI INVERTER 1 CHIỀU GAS R410A

SKU:2S18SKH
19,899,000₫
Model:

Mô tả

 PANASONIC CU-2S18SKH/CU-3S27SBH/CU-3S28SBH/CU-4S27SBH/CU-4S34SBH DÀN NÓNG MULTI INVERTER 1 CHIỀU GAS R410A
 PANASONIC CU-2S18SKH/CU-3S27SBH/CU-3S28SBH/CU-4S27SBH/CU-4S34SBH DÀN NÓNG MULTI INVERTER 1 CHIỀU GAS R410A
 PANASONIC CU-2S18SKH/CU-3S27SBH/CU-3S28SBH/CU-4S27SBH/CU-4S34SBH DÀN NÓNG MULTI INVERTER 1 CHIỀU GAS R410A