Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

PANASONIC CU/CS-XPU9XKH-8/XPU12XKH-8/XPU18XKH-8/xPU18xKH/XPU24XKH-8/XPU24xKH 1 CHIỀU INVERTER GAS R32

SKU:XPU9XKH
8,899,000₫
Công suất:

Mô tả

 PANASONIC CU/CS-XPU9XKH-8/XPU12XKH-8/XPU18XKH-8/xPU18xKH/XPU24XKH-8/XPU24xKH  1 CHIỀU INVERTER GAS R32
 PANASONIC CU/CS-XPU9XKH-8/XPU12XKH-8/XPU18XKH-8/xPU18xKH/XPU24XKH-8/XPU24xKH  1 CHIỀU INVERTER GAS R32