Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

PANASONIC S-19PU1H5B/U-19PN1H5/S-25PU1H5B/U-25PN1H5/S-30PU1H5B/U-30PN1H5/S-36PU1H5B/U-36PN1H8/S-42PU1H5B/U-42PN1H8/S-50PU1H5B/U-50PN1H8 CASSETTE 1 CHIỀU GAS R32

SKU:S19PU1H5B
18,499,000₫
Công suất:

Mô tả

 PANASONIC S-19PU1H5B/U-19PN1H5/S-25PU1H5B/U-25PN1H5/S-30PU1H5B/U-30PN1H5/S-36PU1H5B/U-36PN1H8/S-42PU1H5B/U-42PN1H8/S-50PU1H5B/U-50PN1H8 CASSETTE 1 CHIỀU GAS R32