Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

PANASONIC U-4LE2H4 MINI FSV 2 CHIỀU INVERTER

49,999,000₫

Mô tả

  • R410A Refrigerant
  • VRF FSV Systems Air Conditioner
  • Cooling 41,700 BTU/h (4HP)
  • Heat Pump 42,700 BTU/h (4HP)
  • Size(HxWxD)
    Outdoor Unit:996x980x370
  • High External Static Pressure 35Pa
Cooling Capacity41,300 Btu/h (12.1kW)
Heating Capacity42,700 Btu/h (12.5kW)
Electrical Data220 Voltage (V)
Power inputCooling5.08 kW
Heat Pump5.95 kW
Net WeightOutdoor Unit106kg
Size (H x W x D)Outdoor Unit996x980x370
 PANASONIC U-4LE2H4 MINI FSV 2 CHIỀU INVERTER