Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

SAMSUNG AC052RN4DKG/AC071RN4DKG/AC100RN4DKG/AC100RN4DKG/AC120RN4DKG/AC120RN4DKG/AC140RN4DKG CASSETTE ÂM TRẦN - 2 CHIỀU INVERTER

SKU:AC052
25,499,000₫
Model:

Mô tả

 SAMSUNG AC052RN4DKG/AC071RN4DKG/AC100RN4DKG/AC100RN4DKG/AC120RN4DKG/AC120RN4DKG/AC140RN4DKG CASSETTE ÂM TRẦN - 2 CHIỀU INVERTER