Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

SAMSUNG AR09TYHQASINSV/AR12TYHQASINSV/AR18TYHQASINSV/AR24TYHYCWKNSV 1 CHIỀU INVERTER GAS R32

SKU:AR09
6,399,000₫
Công suất:

Mô tả

 SAMSUNG AR09TYHQASINSV/AR12TYHQASINSV/AR18TYHQASINSV/AR24TYHYCWKNSV 1 CHIỀU INVERTER GAS R32
 SAMSUNG AR09TYHQASINSV/AR12TYHQASINSV/AR18TYHQASINSV/AR24TYHYCWKNSV 1 CHIỀU INVERTER GAS R32
 SAMSUNG AR09TYHQASINSV/AR12TYHQASINSV/AR18TYHQASINSV/AR24TYHYCWKNSV 1 CHIỀU INVERTER GAS R32
 SAMSUNG AR09TYHQASINSV/AR12TYHQASINSV/AR18TYHQASINSV/AR24TYHYCWKNSV 1 CHIỀU INVERTER GAS R32