Tủ lạnh - Tủ đông

 ELECTROLUX EUM0500SB TỦ LẠNH MINI 46 LÍT  ELECTROLUX EUM0500SB TỦ LẠNH MINI 46 LÍT
2,299,000₫
 ELECTROLUX EUM0900SA TỦ LẠNH MINI 92 LÍT  ELECTROLUX EUM0900SA TỦ LẠNH MINI 92 LÍT
2,549,000₫