Tủ lạnh - Tủ đông

 ELECTROLUX ETB4600B-G/ETB4600B-H TỦ LẠNH 460L  ELECTROLUX ETB4600B-G/ETB4600B-H TỦ LẠNH 460L
12,099,000₫
 ELECTROLUX ETB5400B-G/ETB5400B-H TỦ LẠNH 540L  ELECTROLUX ETB5400B-G/ETB5400B-H TỦ LẠNH 540L
14,699,000₫
 ELECTROLUX EUM0500SB TỦ LẠNH MINI 46 LÍT  ELECTROLUX EUM0500SB TỦ LẠNH MINI 46 LÍT
2,299,000₫
 ELECTROLUX EUM0900SA TỦ LẠNH MINI 92 LÍT  ELECTROLUX EUM0900SA TỦ LẠNH MINI 92 LÍT
2,499,000₫