Tủ lạnh - Tủ đông

 ELECTROLUX EHE5224B-A TỦ LẠNH 490L  ELECTROLUX EHE5224B-A TỦ LẠNH 490L
20,999,000₫
 ELECTROLUX EHE6879A-B TỦ LẠNH 610L  ELECTROLUX EHE6879A-B TỦ LẠNH 610L
34,899,000₫
 ELECTROLUX EQE6909A-BVN TỦ LẠNH 648L  ELECTROLUX EQE6909A-BVN TỦ LẠNH 648L
26,999,000₫
 ELECTROLUX ETB4600B-G/ETB4600B-H TỦ LẠNH 460L  ELECTROLUX ETB4600B-G/ETB4600B-H TỦ LẠNH 460L
11,899,000₫
 ELECTROLUX ETB5400B-G/ETB5400B-H TỦ LẠNH 540L  ELECTROLUX ETB5400B-G/ETB5400B-H TỦ LẠNH 540L
13,999,000₫
 ELECTROLUX ETE5720B-G TỦ LẠNH 540L  ELECTROLUX ETE5720B-G TỦ LẠNH 540L
16,499,000₫
 ELECTROLUX EUM0500SB TỦ LẠNH MINI 46 LÍT  ELECTROLUX EUM0500SB TỦ LẠNH MINI 46 LÍT
2,549,000₫
 ELECTROLUX EUM0900SA TỦ LẠNH MINI 92 LÍT  ELECTROLUX EUM0900SA TỦ LẠNH MINI 92 LÍT
2,799,000₫