Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN FCRN50FXV1V/FCRN60FXV1V/FCRN71FXV1V/FCRN100FXV1V/FCRN125FXV1V/FCRN140FXV1V + BC50F2XWV CASSETTE 1 CHIỀU THƯỜNG GAS R410A

SKU:FCRN50FXV1V
19,200,000₫
Công suất:

Mô tả DAIKIN FCRN50FXV1V/FCRN60FXV1V/FCRN71FXV1V/FCRN100FXV1V/FCRN125FXV1V/FCRN140FXV1V + BC50F2XWV CASSETTE 1 CHIỀU THƯỜNG GAS R410A