Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN FTKV25NVMV/RKV25NVMV/FTKV35NVMV/RKV35NVMV/FTKV50NVMV/RKV50NVMV/FTKV60NVMV/RKV60NVMV/FTKV71NVMV/RKV71NVMV 1 CHIỀU INVERTER GAS R32

SKU:FTKV25NVMV
11,399,000₫
Công suất:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 DAIKIN FTKV25NVMV/RKV25NVMV/FTKV35NVMV/RKV35NVMV/FTKV50NVMV/RKV50NVMV/FTKV60NVMV/RKV60NVMV/FTKV71NVMV/RKV71NVMV 1 CHIỀU INVERTER GAS R32