Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN KHRP26A22T8/KHRP26A33T8/KHRP26A72T8/KHRP26A73T8/KHRP26M73TP8 BỘ CHIA GAS/ REFNET DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV

SKU:KHRP26A22T
1,550,000₫
Model:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 DAIKIN KHRP26A22T8/KHRP26A33T8/KHRP26A72T8/KHRP26A73T8/KHRP26M73TP8 BỘ CHIA GAS/ REFNET DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV
 DAIKIN KHRP26A22T8/KHRP26A33T8/KHRP26A72T8/KHRP26A73T8/KHRP26M73TP8 BỘ CHIA GAS/ REFNET DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV
 DAIKIN KHRP26A22T8/KHRP26A33T8/KHRP26A72T8/KHRP26A73T8/KHRP26M73TP8 BỘ CHIA GAS/ REFNET DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV