Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN RXQ18AMYM/RXQ20AMYM/RXQ22AMYM/RXQ24AMYM/RXQ26AMYM/RXQ28AMYM/RXQ30AMYM/RXQ32AMYM VRV A - INVERTER 1 CHIỀU GAS R410A

SKU:RXQ18AMYM
153,135,000₫
Model:

Mô tả

RXQ18AMYM = RXQ8AYM + RXQ10AYM

RXQ20AMYM = RXQ8AYM + RXQ12AYM

RXQ22AMYM = RXQ10AYM + RXQ12AYM

RXQ24AMYM = RXQ12AYM + RXQ12AYM

RXQ26AMYM = RXQ12AYM + RXQ14AYM

RXQ28AMYM = RXQ12AYM + RXQ16AYM

RXQ30AMYM = RXQ12AYM + RXQ18AYM

RXQ32AMYM = RXQ14AYM + RXQ18AYM

 DAIKIN RXQ18AMYM/RXQ20AMYM/RXQ22AMYM/RXQ24AMYM/RXQ26AMYM/RXQ28AMYM/RXQ30AMYM/RXQ32AMYM VRV A - INVERTER  1 CHIỀU GAS R410A