Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN VAM150GJVE/VAM250GJVE/VAM350GJVE/VAM500GJVE/VAM650GJVE/VAM800GJVE/VAM1000GJVE/VAM1500GJVE/VAM2000GJVE QUẠT THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT

SKU:VAM150GJVE
14,349,000₫
Công suất:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 DAIKIN  VAM150GJVE/VAM250GJVE/VAM350GJVE/VAM500GJVE/VAM650GJVE/VAM800GJVE/VAM1000GJVE/VAM1500GJVE/VAM2000GJVE QUẠT THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT
 DAIKIN  VAM150GJVE/VAM250GJVE/VAM350GJVE/VAM500GJVE/VAM650GJVE/VAM800GJVE/VAM1000GJVE/VAM1500GJVE/VAM2000GJVE QUẠT THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT
 DAIKIN  VAM150GJVE/VAM250GJVE/VAM350GJVE/VAM500GJVE/VAM650GJVE/VAM800GJVE/VAM1000GJVE/VAM1500GJVE/VAM2000GJVE QUẠT THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT
 DAIKIN  VAM150GJVE/VAM250GJVE/VAM350GJVE/VAM500GJVE/VAM650GJVE/VAM800GJVE/VAM1000GJVE/VAM1500GJVE/VAM2000GJVE QUẠT THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT