Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

LG ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1/ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1/ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1 CASSETTE 1 CHIỀU INVERTER 1 HƯỚNG THỔI GAS R410A

SKU:ATNQ12
17,399,000₫
Công suất:

Mô tả

 LG ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1/ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1/ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1 CASSETTE 1 CHIỀU INVERTER 1 HƯỚNG THỔI GAS R410A