Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

MITSUBISHI HEAVY FDC615KXZE1/FDC670KXZE1/FDC735KXZE1/FDC800KXZE1/FDC850KXZE1/FDC900KXZE1/FDC950KXZE1/FDC1000KXZE1/FDC1060KXZE1/FDC1120KXZE1 VRF INVERTER 2 CHIỀU GAS R410A

SKU:FDC615KXZE1
199,514,000₫
Model:

Mô tả

FDC615KXZE1 = (FDC280KXZE1 + FDC335KXZE1)
FDC670KXZE1 = (FDC335KXZE1 + FDC335KXZE1)
FDC735KXZE1 = (FDC335KXZE1 + FDC400KXZE1)
FDC800KXZE1 = (FDC400KXZE1 + FDC400KXZE1)
FDC850KXZE1 = (FDC400KXZE1 + FDC450KXZE1)
FDC900KXZE1 = (FDC450KXZE1 + FDC450KXZE1)
FDC950KXZE1 = (FDC475KXZE1 + FDC475KXZE1)
FDC1000KXZE1 = (FDC500KXZE1 + FDC500KXZE1)
FDC1060KXZE1 = (FDC500KXZE1 + FDC560KXZE1)
FDC1120KXZE1 = (FDC560KXZE1 + FDC560KXZE1) MITSUBISHI HEAVY  FDC615KXZE1/FDC670KXZE1/FDC735KXZE1/FDC800KXZE1/FDC850KXZE1/FDC900KXZE1/FDC950KXZE1/FDC1000KXZE1/FDC1060KXZE1/FDC1120KXZE1 VRF INVERTER  2 CHIỀU GAS R410A