Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

MITSUBISHI HEAVY SRK 25ZS-S/25ZSS-W5/35ZS-S/50ZSS-W5/50ZS-S/60ZSX-S/71ZR-S DÀN LẠNH MULTI TREO TƯỜNG

SKU:25ZS
4,499,000₫
Công suất:

Mô tả


 MITSUBISHI HEAVY SRK 25ZS-S/25ZSS-W5/35ZS-S/50ZSS-W5/50ZS-S/60ZSX-S/71ZR-S  DÀN LẠNH MULTI TREO TƯỜNG