Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

PANASONIC S-18PU2H5/U18PS2H5/S-21PU2H5/U21PS2H5/S-24PU2H5/U24PS2H5/S-30PU2H5/U30PS2H5/S-34PU2H5/U34PS2H5/S-43PU2H5/U43PS2H5/S-48PU2H5/U48PS2H5 CASSETTE 1 CHIỀU INVERTER GAS R410A

SKU:S18PU2H5
22,399,000₫
Công suất:

Mô tả

 PANASONIC S-18PU2H5/U18PS2H5/S-21PU2H5/U21PS2H5/S-24PU2H5/U24PS2H5/S-30PU2H5/U30PS2H5/S-34PU2H5/U34PS2H5/S-43PU2H5/U43PS2H5/S-48PU2H5/U48PS2H5 CASSETTE 1 CHIỀU INVERTER GAS R410A